Home > Nieuws > Zorgstandaard traumatisch hersenletsel kinderen & jongeren

Om (late) gevolgen van licht traumatisch hersenletsel bij kinderen/jongeren te herkennen heeft de Hersen Alliantie een infographic ontwikkeld voor de jeugdgezondheidszorg/jeugdartsen. De definitieve versie van deze infographic is nu beschikbaar.

De zorgstandaard beschrijft welke zorg geboden moet worden op welk moment en op welke wijze voor de leeftijd van 0 t/m 26 jaar. In de zorgstandaard staat niet wie de zorg levert. De infographic heeft als doel te ondersteunen in het denken aan en herkennen van (late) gevolgen na licht THL en wat te doen bij vermoeden van traumatisch hersenletsel.

Op de website van de Hersen Alliantie zijn ook 3 samenvattingskaarten beschikbaar die zijn gebaseerd op de geactualiseerde versie van de zorgstandaard: