Home > Nieuws > Nieuws vak > Zelfregulatie bij jonge kinderen

In haar proefschrift “In Controle: Vroege Voorspellers en Ontwikkeling van Zelfregulatie”  onderzoekt Sanne Geeraerts voorspellers en de ontwikkeling van zelfregulatie bij kinderen. Ze beziet daarin onder meer de gezinsfactoren die een rol spelen in die ontwikkeling, en ze onderzoekt aan zelfregulatie gerelateerd probleemgedrag bij jonge kinderen.

Al op de basisschool kunnen de meeste kinderen langere tijd aan hetzelfde taakje werken, instructies opvolgen en ruzies met klasgenootjes oplossen. Kinderen hebben hier zelfregulatie voor nodig: de vaardigheid om de eigen emoties, gedrag en aandacht te beheersen. Deze vaardigheid ontwikkelt zich in rap tempo in de jaren voor de basisschoolleeftijd.

Er zijn echter verschillen tussen kinderen in de mate waarin zij in staat zijn tot zelfregulatie. Het is belangrijk om te begrijpen waar deze verschillen tussen kinderen vandaan komen, want kinderen die meer moeite hebben met zelfregulatie blijken later in verschillende domeinen (onder andere op school, en in relaties met anderen) minder goed te functioneren. Om vroeg in de ontwikkeling te kunnen bepalen welke kinderen hulp nodig hebben bij de ontwikkeling van zelfregulatie vaardigheden is kennis over de ontwikkeling van zelfregulatie en de factoren die een rol spelen in deze ontwikkeling belangrijk.

Geeraerts’ bevindingen tonen aan dat voorlopers van zelfregulatie al te meten zijn in de babytijd aan de hand van kijkgedrag, en jengelen bij baby’s. Daarnaast laten de resultaten zien dat de ontwikkeling van zelfregulatie bij kinderen bevorderd lijken te worden door ouders die oog hebben voor de behoeften van hun kind en hun kind de ruimte geven.

Bron: UU