Home > Nieuws > Nieuws vak > White paper: Natuurlijk naar buiten!

De gevolgen van weinig buiten spelen door kinderen en jeugd

Het netwerk ‘Zicht op Buiten’, doet een oproep aan alle betrokkenen: ouders en andere opvoeders, individuele medewerkers en organisaties in het onderwijs, gezondheidszorg, sport, werkgevers en werknemers, gemeenten en andere overheden om mee te denken. Hoe kunnen we bereiken dat alle kinderen en jeugdigen in Nederland binnenkort minimaal twee uur per
dag buiten spelen?

Samenvatting

Doel: Meer buiten spelen maakt kinderen gezonder.

Waarom: Een actieve leefstijl is van groot belang voor een optimale groei en ontwikkeling van kinderen. De beperkingen als gevolg van het coronavirus maken dit extra zichtbaar. We brengen de gevolgen van te weinig beweging en buiten zijn voor de gezondheid van kinderen en jongeren in kaart, op het gebied van visus, motoriek, houding, overgewicht, slaap en psychosociale gezondheid.

Aanbevelingen: Twee uur per dag naar buiten voor gezonde kinderogen, waarvan tenminste 1 uur matig-intensief bewegen conform de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad.
Andere leefstijladviezen zijn:
– Voorkom veel zitten en maak goede afspraken over schermtijd.
– Wissel regelmatig van houding, minimaal om de 20 tot 30 minuten.
– Hanteer de vuistregel 20-20-2: na 20 minuten aaneengesloten beeldschermgebruik of ander
dichtbijwerk zoals lezen, 20 seconden in de verte kijken en 2 uur per dag naar buiten gaan.

Oproep aan alle maatschappelijk betrokkenen:
Een veilige speelomgeving, psycho-educatie aan scholen en gezinnen, stimulering van
beweeginterventies op scholen en wijken maar ook SIRE campagnes zorgen voor meer
bewustwording bij het publiek. De weg naar een gezonder Nederland begint bij de jeugd en
buitenspelen hoort in het Nationaal Preventieakkoord.

Lees het hele White Paper ‘Natuurlijk naar buiten!’