Home > Nieuws > Nieuws vak > Werkgroep ‘ELS, handvaten voor de JGZ-praktijk’ van start!

Ben je bekend met ELS oftewel Early Life Stress?

Een stressreactie is een normaal fenomeen. Het stressnetwerk helpt een mens om zich te beschermen tegen uitdagingen en bedreigingen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Een kind heeft gezonde stress nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Echter: te veel stress is slecht voor de gezondheid.

-0 tot en met puberteit

Frequente of aanhoudende hoge stress, oftewel chronische (toxische) stress, heeft schadelijke gevolgen voor onze gezondheid, gevolgen die een leven lang doorwerken. Bij Early Life Stress hebben we het over ongezonde stress in de periode van voor de geboorte tot en met de puberteit, waarbij de eerste 1000 dagen en de adolescentie cruciale perioden zijn.

Vier doelstellingen
In 2019 vond het tweejaarlijkse internationale EUSUHM* congres plaats. Daar is een verklaring ondertekend over het thema ELS. Deze omvat vier doelstellingen. Het gaat om de doelstellingen dat we als jeugdprofessionals ELS:

-vroegtijdig signaleren
-interventies gebruiken om het  vermogen van ouders/omgeving tot mentaliseren te bevorderen
-interventies benutten om de weerbaarheid van kinderen/jeugdigen te bevorderen en
-dat we als jeugdgezondheidszorg het thema ELS op de nationale, politieke en wetenschappelijke agenda zetten.

Concrete handvaten
In maart 2020 is daarom de werkgroep  ‘ELS, handvaten voor de JGZ-praktijk’ van start gegaan. Deze wordt gevormd door afgevaardigden vanuit de AJN en V&VN. De werkgroep wil de in de EUSUHM-verklaring geformuleerde doelstellingen vertalen naar concrete handvaten voor in de praktijk. De werkgroep wordt ondersteund door het NCJ.

Er wordt nog gezocht naar een definitieve titel voor de werkgroep.  Een eerste stap in het concreet maken van de doelstellingen wordt momenteel genomen. We brengen in kaart wat er al is of gedaan wordt en wat er nog nodig is. Uiteindelijk willen we komen tot zo concreet mogelijke adviezen rondom het thema voor de praktijk.

Input praktijk
Bij de vragen is input vanuit de praktijk van harte welkom en we willen jullie dan ook oproepen om die te geven. Dat kan via: ELS@ajnjeugdartsen.nl (AJN). Ook als je meer wil weten over de werkgroep kun je contact  opnemen

Voor informatie over Early Life Stress:

Dossier NCJ

JGZ in actie: ELS

EUSUHM: European Union for School and University Health and Medicine: website.