Home > Nieuws > Nieuws vak > Webinar Kansrijke Start en veiligheid nu terug te kijken

Hoe werken geboortezorgprofessionals, jeugdgezondheidszorg en sociaal domein nu met elkaar samen aan het thema veiligheid?

Met enige regelmaat komen geboortezorgprofessionals in contact met acute en/of langdurige onveilige situaties. Daarnaast zijn er situaties waarbij sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel.

In dit webinar is ingegaan op de organisatie van zorg in een onveilige situatie. Hoe is de organisatie van veiligheid eigenlijk in Nederland geregeld? Zijn er afspraken over hoe we samenwerken in geval van een kinderbeschermingsmaatregel? Hoe wordt er binnen VSV’s gewerkt aan het thema veiligheid? Wie heeft welke taak, wat zijn kinderbeschermingsmaatregelen en hoe kunnen geboortezorgprofessionals en professionals uit het sociaal domein hier mee om gaan.

Bekijk het webinar.

Bron: Kennisnetgeboortezorg