Home > Nieuws > Wat doen jeugdartsen tegen armoede?

Op 17 oktober is het Wereldarmoededag: een dag voor de uitroeiing van armoede. In Nederland leven naar schatting 220.000 kinderen onder de armoedegrens. Dat zijn er 220.000 te veel. Opgroeien in armoede kan namelijk een enorm effect hebben op kinderen.

Kinderen zijn in ontwikkeling en daardoor heeft langdurige armoede op kinderen een specifieke impact die anders is dan op volwassenen. Martijn Spoelstra, arts Maatschappij en Gezondheid/Jeugdgezondheid en bestuurslid bij AJN Jeugdartsen Nederland, licht toe:

“Het brein van kinderen is nog volop in ontwikkeling. Uit onderzoeken op het effect van stress door armoede wordt een effect gezien op de grootte van de amygdala, hippocampus en de prefrontale hersenschors. Deze gebieden in de hersenen zijn betrokken bij emotieverwerking, leren en planning. Armoede heeft daardoor op kinderen meer gevolgen voor de lange termijn, voor hun gezondheid of opleidingsniveau. Het komt voor dat armoede generaties lang doorgaat.”

Juist daarom vinden jeugdartsen het zo belangrijk dat gezinnen hulp krijgen en de negatieve effecten voorkómen kunnen worden.

Hoe komen geldzorgen aan bod tijdens een gesprek met een jeugdarts? Dat kan op diverse manieren. Jeugdartsen kijken namelijk heel breed naar gezondheid. Ze kijken niet alleen naar de ontwikkeling van het kind, maar ook naar de invloed van de omgeving en de opvoeding en de samenhang daartussen. Waar nodig kan de jeugdarts het eerste contact leggen met een samenwerkingspartner die verder kan helpen.

Wil je meer weten? Lees het in dit artikel.