Home > Nieuws > Nieuws vak > Video LVAK “Documenteren in de meldcode”

Nog steeds ervaren veel beroepskrachten het documenteren in de stappen van de meldcode als zeer lastig. Zelfs zo lastig dat het een belemmering kan zijn om de meldcode te hanteren. Bij signalen van onveiligheid en niet-handelen komen kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen niet in beeld en is het risico op structurele onveiligheid groter. De LVAK,de vereniging voor aandachts­functionarissen huiselijk geweld en kindermis­handeling, heeft daarom een video gemaakt met voorbeelden van niet-concreet documenteren en voorbeelden van wel-concreet documenteren.

Drempelverlagend

Kennis over concreet documenteren kan de drempel om te handelen verlagen. Feitelijk en concreet documenteren in de stappen van de meldcode is essentieel om de signalen goed in kaart te brengen, de stappen zorgvuldig te doorlopen en beter te communiceren met betrokkenen en samenwerkingspartners over feitelijke signalen. En er kan worden aangetoond dat de stappen juist zijn doorlopen en een besluit is genomen op basis van feiten.

Video
In de video is gebruik gemaakt van de situatie huisarts en patiënt. Maar de uitleg die wordt gegeven over hoe ‘concreet’ te documenteren, is voor alle sectoren en voor alle vormen van huiselijk geweld gelijk.

Kijk de video op youtube