Home > Nieuws > Nieuws vak > Verhalenbundel geeft meer bekendheid aan intersekse

Intersekse

In Nederland hebben naar schatting ongeveer 85.000 een vorm van intersekse, de i in LHBTQI. Rutgers heeft op basis van interviews met ouders van een kind met intersekse een (digitale) verhalenbundel gemaakt: ‘Tot mijn kind zelf kan kiezen’. Hierin vertellen ouders over hun ervaringen met de opvoeding, de sociale omgeving, op school en in de zorgomgeving. Het doel hiervan is de bekendheid en acceptatie van intersekse te vergroten, en professionals, ouders en andere betrokkenen te ondersteunen.

Variaties in de ontwikkeling van geslachtskenmerken

In het kader van de regeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022 heeft het ministerie van OCW aan Rutgers subsidie verstrekt om verhalen op te tekenen over de ervaringen van ouders van een kind met intersekse. Naast de term ‘intersekse’ wordt ook wel ‘DSD’ gebruikt: Disorders/Differences of Sex Development, of ook wel variaties in de ontwikkeling van de geslachtskenmerken. Er zijn veel verschillende vormen van intersekse/DSD, met weer eigen benamingen. Er is soms iets te zien aan de uiterlijke geslachtsdelen, maar vaak ook niet. Het kan ook gaan om een variatie in geslachtshormonen, geslachtschromosomen of inwendige geslachtsorganen.

Waar ouders tegenaan lopen

Ervaringsverhalen zijn een mooie manier om de kennis en acceptatie van intersekse bij een grote groep mensen te vergroten. Bovendien weten we door de ervaringen van ouders nu beter waar ouders tegenaan lopen, bijvoorbeeld bij de geslachtsregistratie, in de openheid naar de omgeving, op school en in de gespecialiseerde en algemene zorg. Het doel is om de ondersteuning aan ouders en professionals te verbeteren en intersekse/DSD mee te nemen in de voorlichting over seksuele diversiteit. Alle ouders vonden het belangrijk dat er meer aandacht en bekendheid komt over intersekse/DSD en de specifieke vorm die hun kind heeft

Onderzoeksrapport

De ervaringsverhalen zijn gebaseerd op diepte-interviews met ouders. Deze diepte-interviews hebben ook tot een onderzoeksrapport geleid.

Lees het onderzoeksrapport

en de verhalenbundel

Bron: rutgers.nl