Home > Nieuws > Nieuws vak > Veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld

Mishandeling in welke vorm dan ook is niet aanvaardbaar. In deze veldnorm ligt de focus op twee specifieke onderdelen van geweld in afhankelijkheid, namelijk kindermishandeling en huiselijk geweld. Alertheid en het bespreekbaar maken is essentieel om de prevalentie van geweld in afhankelijkheid in Nederland terug te dringen.

Klik hier voor de (geactualiseerde) Veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld voor ziekenhuizen (2019)