Home > Nieuws > Update Taken van jeugdartsen binnen de JGZ

Met deze update van het document Taken van de jeugdarts in de JGZ 2021 geeft de AJN, de wetenschappelijke vereniging van en voor jeugdartsen in Nederland, het werkveld van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) handvatten voor de invulling van taken voor de verschillend opgeleide jeugdartsen werkzaam bij JGZ-organisaties.

Taken van (jeugd)artsen die buiten JGZ-organisaties werkzaam zijn en taken van andere JGZ-professionals laten we in dit document buiten beschouwing, zie voor dit laatste eveneens het  document uit 2016 ‘samen voor de jeugd‘.

Driedeling
Door de veranderingen in opleidingsstructuur in de laatste decennia zijn momenteel divers opgeleide artsen met verschillende vaardigheden en expertises werkzaam in de JGZ.
Anno 2020 is er een driedeling te maken in de niveaus van opgeleide jeugdartsen, te weten: arts M+G profiel jeugd (2-jarige specialisatie na profiel opleiding), jeugdarts KNMG (2-jarige profiel opleiding) en basisarts werkzaam als jeugdarts.

We vinden het als beroepsvereniging belangrijk dat in de praktijk meer differentiatie wordt doorgevoerd in de taakuitoefening van de verschillende jeugdartsen in de zorg rondom jeugd en gezinnen. We hopen dat dit document daaraan een bijdrage kan leveren. Daarnaast is het belangrijk om de dialoog over taakdifferentiatie tussen verschillende functies in de JGZ te blijven voeren. Om zo de zorg voor jeugdigen en hun ouders, op individueel en collectief niveau, te kunnen optimaliseren.