Home > Nieuws > Nieuws vak > Uniform triageprotocol JGZ

Een groot aantal organisaties in de JGZ maakt gebruik van een triagewerkwijze. In het triagemodel worden niet alle kinderen bij de jeugdarts of – verpleegkundige uitgenodigd maar enkel de kinderen bij wie een mogelijk ontwikkelings- of gezondheidsrisico wordt vermoed.

Rapportage gereed
Deze manier van werken is veelbelovend, maar is nog niet volledig onderbouwd en geüniformeerd. Meinou Theunissen van TNO werkt al enige tijd samen met V&VN jeugd en andere partners aan het project ‘Onderbouwing van de triagewerkwijze in de JGZ’.

Meinou volgde de ontwikkeling en toetste een uniform triageprotocol. De rapportage is momenteel gereed. Die bestaat uit zes stukken. In de factsheet zijn de resultaten kort beschreven. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het achtergronddocument ‘Een uniform triageprotocol voor het signaleren van ontwikkelings- of gezondheidsrisico’s bij basisschoolkinderen door de Jeugdgezondheidszorg’.

Op systematische wijze is een uniform triageprotocol ontwikkeld met behulp van een werkgroep bestaande onder anderen uit deskundigen uit de JGZ-praktijk. De beslisregels in het triageprotocol zijn tot stand gekomen op basis van JGZ-richtlijnen, wetenschappelijk literatuur en praktijkervaringen.

Beslisregels
De beslisregels in het protocol zijn gebaseerd op gegevens van vier bronnen:
1) screeningen door de doktersassistente (onder meer lengte/gewicht),
2) gerapporteerde problemen door ouders met behulp van een gezondheidsvragenlijst (inclusief de Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ),
3) digitale dossierinformatie en
4) de zorgen van de leerkracht
Het protocol omvat 25 gezondheidsthema’s. De precieze werkwijze en overwegingen bij het ontwikkelen van het uniform triageprotocol staan beschreven.

Voorspellende waarde
Dit uniform triageprotocol kan een goed onderscheid maken tussen kinderen met en zonder gezondheidsrisico’s. Het percentage kinderen dat gemist wordt door het protocol is laag (9%) en het percentage kinderen dat ten onrechte geclassificeerd wordt door het protocol is acceptabel (12%).

Teveredenheid
De resultaten tonen aan dat de professionals tevreden zijn met het uniform triageprotocol en de bijbehorende gezondheidsvragenlijst. Ze geven aan dat de beslisregels in het protocol helder en overzichtelijk zijn. Ook vinden ze dat de uitslag van het protocol aardig overeenkomt met de eigen klinische blik.

Levend document
Het uniform triageprotocol is een levend document en dient regelmatig herzien te worden, onder meer vanwege het verschijnen van nieuwe JGZ-richtlijnen met nieuwe aanbevelingen en afkappunten.

Lees het triageprotocol JGZ Achtergronddocument  en de Triageprotocol JGZ Factsheet

Bron V&VN