Home > Nieuws > Nieuws AJN > Terugblik AJN-dag 16 april / Jeugdarts in de wijk

Op 16 april werd voor de tweede keer, volledig online, de AJN-dag gehouden. Het thema ‘Jeugdarts in de wijk’ bood een keur aan mogelijkheden. Naast de uitgave van ons ledenmagazine JA! werd dit thema ook tijdens de AJN-dag belicht.
Voorzitter Astrid Nielen leidde de ALV en bedankte verschillende actieve leden voor hun inzet, nu zij met pensioen gingen. Ook promovenda Angarath van der Zee werd gefeliciteerd evenals Jeanne-Marie Hament, die de nieuwe programmamanager RVP is geworden bij het RIVM.

De wetenschappelijke dag begon met de voordracht van twee aiossen, hun onderzoek naar de relatie tussen verloskundige en kraamzorg met de jeugdgezondheidszorg liet zien dat elkaars zichtbaarheid én samenwerking in de wijk essentieel is.

Opkomen voor kind en jeugd
Micha de Winter, kenner van de JGZ, riep ons op vooral onze basis niet te vergeten: naast de zorg voor het individuele kind, moet de jeugdarts óok opkomen voor de jeugd als geheel, juist in deze coronatijd. Eveline Crone vertelde over haar onderzoek naar de invloed van corona op jongeren. Ze zag dat het slechter ging met twintigers vanaf het begin van de coronacrisis. Met de tieners ging het aanvankelijk nog wel goed, maar hoe langer de crisis duurt, hoe minder florissant het met deze groep gaat, wijst onderzoek uit.

Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem en voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland Midden, sprak met dagvoorzitter Catelijne van der Hoeven over zijn wens tot het ‘gezonder en leefbaarder’ maken van wijken in zijn stad. Armoedebestrijding, betere woningen, maar ook de zelfredzaamheid van burgers vergroten, daar moeten we de komende 20 jaar aan werken, zo pleit hij. Ook onderschreef hij het belang van de campagne ‘Dit is een kind en geen tolk’ van de Johannes Wier Stichting, de AJN en de NVvP. Jeugdarts Petra de Jong is hier zeer actief voor.
Zie Mijn AJN voor een aantal presentaties.

Voor de agenda: 19 november
Een en ander werd in een Rondetafelgesprek nog eens bediscussieerd door de aanwezige sprekers. Daarbij schoof Henno Oldenbeuving ook alvast aan, die vervolgens de dag wervend afsloot met zijn visie op de jeugd van nu en de toekomst!
De AJN-dag commissie kijkt terug op een enerverende en geslaagde dag! Vrijdag 19 november vindt de volgende AJN-dag plaats (thema volgt), wellicht weer deels in real life!? De 8e oktober is er ook een dag samen met de NVK: ‘Kijkje in het (kinder)brein!’