Home > Nieuws > Nieuws AJN > ‘Taakdifferentiatie jeugdarts’ biedt werkveld JGZ handvatten voor invulling taken

Met het document TAAKDIFFERENTIATIE JEUGDARTS geeft de AJN het werkveld van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) handvatten bij een adequate invulling van de taken voor de verschillend opgeleide jeugdartsen.

Driedeling
Door de veranderingen in opleidingsstructuur in de laatste decennia zijn momenteel divers opgeleide artsen met verschillende vaardigheden en expertises werkzaam in de JGZ.
Anno 2020 is er een driedeling te maken in de niveaus van opgeleide jeugdartsen, te weten: arts M+G profiel jeugd (2-jarige specialisatie na profiel opleiding), jeugdarts KNMG (2-jarige profiel opleiding) en basisarts werkzaam als jeugdarts.

Artsen die niet in de jeugdgezondheidszorg werken laten we in dit document buiten beschouwing.