Home > Nieuws > Nieuws vak > Stakeholders Jeugd

In 2018 heeft de NWA-route Jeugd een stakeholderanalyse opgesteld. Organisaties die een centrale positie innemen in het jeugddomein, zijn overzichtelijk gebundeld.

Jeugdigen leren en ontwikkelen zich binnen verschillende contexten, relaties en netwerken. Daar houden veel verschillende partijen op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding, onderwijs, jeugdzorg en gezondheidszorg zich mee bezig. Het is belangrijk dat die partijen elkaar weten te vinden en met elkaar samenwerken om ervoor te zorgen dat die integrale benadering tot stand komt. Om dat makkelijker te maken is een stakeholdersanalyse gemaakt.

Hierbij is een onderverdeling gemaakt in 7 domeinen.

  1. kinderopvang, onderwijs en werk
  2. psychosociale ontwukkeling en opvoeding
  3. ICT / media
  4. sport en bewegen
  5. cultuur
  6. leefomgeving
  7. medische zorg en (lichamelijke) gezondheid

Deze stakeholdersanalyse is met zorg samengesteld, maar het is niet de intentie om uitputtend en volledig te zijn. Het kan goed voorkomen dat er organisaties missen. Neemt een organisatie een centrale positie in in een domein en mist deze nu in de stakeholderanalyse? Geef dat dan door via info@nro.nl .

Download hier de Stakeholdersanalyse

Bron: NRO