Home > Nieuws > Nieuws AJN > Sectorplan-Covid-19 Jeugdgezondheid

Vanwege de te verwachten oplopende Covid-19 infecties hebben Actiz, AJN, GGD/GHOR , NCJ en V&VN Jeugd een Sectorplan-covid-19 Jeugdgezondheid opgesteld. Hierin worden de verschillende fases van Covid infecties die zich mogelijk kunnen voordoen beschreven. Met daarbij het advies hoe te handelen door de JGZ.

Sinds maandag 10 oktober 2022 zit Nederland door de oplopende infecties en oplopende ziekenhuis- opnames in fase 2, dat wil zeggen de Griep + fase. Het is het dringende advies om de in deze fase beschreven maatregelen op te volgen.

Het plan is opgesteld door Joy-Ann Duursma (Actiz), Tinneke Beirens (AJN), Karin Boode (GGD/GHOR), Elle Struijf (NCJ) en Jacqueline de Vries (V&VN), en in de diverse gremia besproken.