Home > Nieuws > Nieuws vak > Scholen: ventilatie, hygiene en afstand

Naar aanleiding van heropening van de scholen na de zomervakantie is een nieuwe handleiding opgesteld waarbij de nadruk ligt op ventilatie in de scholen. De aanvoer van frisse/verse lucht is hierbij van belang en het niet-hercirculeren en/ of gebruiken van zwenk-ventilatoren en verrijdbare airconditioning.

Daarnaast is het belangrijk om thuis te blijven bij klachten (met uitzondering van neusverkoudheid bij jongste kinderen zie HIER.
Verder zijn van belang: het houden aan hygiëne-maatregelen en bij middelbare scholen en hoger onderwijs het houden van afstand tot volwassenen/docenten.

Zie ook het corona-bulletin van OCW (12 augustus 2020).  Hierin is ook een kopje opgenomen over de rol die de JGZ kan spelen op scholen.