Home > Nieuws > Nieuws vak > ScheidingsATLAS: laagdrempelige ondersteuning voor gescheiden ouders

Scheiden heeft vaak enorme impact op het leven van gezinnen. Tot nu toe was er geen laagdrempelige training voor ouders om met het verlies en de vele vragen om te gaan. Maar nu is er de ScheidingsATLAS.

Een scheiding is voor volwassenen en kinderen een van de meest ingrijpende ervaringen in hun leven. Het brengt groot verlies met zich mee. Mensen zien hun toekomstbeeld in elkaar storten. Hun situatie verandert diepgaand. Bij een groot deel ook fysiek als ze moeten verhuizen. Scheidingen gaan gepaard met gemiddeld hogere niveaus van stress, depressieve klachten en met rouw’, vertelt Mariska Klein Velderman, senior onderzoeker bij TNO Child Health en projectleider ScheidingsATLAS. Elk jaar stranden 49.500 relaties van ouders met minderjarige kinderen. Hierbij zijn maar liefst 86.000 kinderen betrokken. ‘Dat zijn enorme aantallen,’ zegt Klein Velderman. ‘Als ouders heb je de uitdaging dat je weliswaar een punt achter de partnerrelatie kunt zetten, maar je wel samen verantwoordelijk blijft voor de kinderen. Het is niet gemakkelijk en het leidt tot veel vragen.’

Is er hulp voor ouders?

‘Er zijn al langer trajecten om mensen te helpen bij complexe scheidingen en erkende mogelijkheden voor scheidingsbemiddeling. Maar er was geen onderbouwde laagdrempelige begeleiding die ouders lichte ondersteuning biedt. Vanaf 2017 zijn we bij TNO begonnen met het opzetten van een korte training die we hebben ontwikkeld op basis van onderzoek, bijdragen van experts en ervaringen van gescheiden ouders. Om de training te testen zijn we deze in 2018 via het e-healthplatform Minddistrict online gaan aanbieden en via de praktijkpartners Humanitas en Kenniscentrum Kind en Scheiding aan groepen gescheiden ouders in de regio’s Almere en Haaglanden.’

Wat wordt er in de training behandeld?

‘Het is een interactief programma waarin mensen informatie krijgen, via animaties inzichten opdoen, ervaringen uitwisselen en oefeningen doen. De thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: wat is de impact van een scheiding op kinderen, positieve communicatie, de verschillende ouderschaps- en opvoedingsstijlen. Ouders willen tijdens een scheiding warmte geven en betrokken zijn, en kunnen geneigd zijn hun kinderen extra te verwennen. Maar regels en routine zijn ook belangrijk, want die geven kinderen veiligheid.’

Waarom heet de training ScheidingsATLAS?

‘Atlas is de mythische figuur die het hemelgewelf op zijn schouders draagt, net als ouders een scheiding dragen. Bovendien biedt een atlas overzichtelijke kaarten die de weg wijzen.’

Hoe wordt de training aangeboden?

‘Tijdens ons onderzoek gaven sommige ouders aan een voorkeur te hebben voor groepen, terwijl anderen liever op eigen gelegenheid en tijd de sessies wilden doen. Daarom bieden we de training aan als groepssessies en in een online module.
Het groepsprogramma bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder drie uur. Overwegend nemen mensen als individu deel, dus niet als scheidend stel. De online module, die dezelfde inhoud heeft, bestaat uit zes sessies van ieder ongeveer een uur.’

Hoe kunnen ouders de training volgen?

‘De online training is zonder meer beschikbaar voor ouders. Verder hebben we subsidie van ZonMw om de groepssessies, gecombineerd met ondersteuningsaanbod voor jonge kinderen, breder te verspreiden. We gaan groepsleiders opleiden zodat zij de sessies met ouders kunnen doen. Verder zijn we in gesprek met partijen om te zien waar en hoe de groepstraining het beste gegeven kan worden.’

Meer informatie

Factsheet ScheidingsATLAS: Kortdurende training over ouderschap na scheiding

Factsheet ScheidingsATLAS online: Kortdurende online training over ouderschap na scheiding

Bron: ZonMW