Home > Nieuws > Nieuws vak > RIVM en WHO: blijven vaccineren

Het RVP beschermt kinderen tegen infectieziekten waar zij ernstig ziek van kunnen worden, of aan kunnen overlijden.

Kinderen – 2 jaar
Vooral voor kinderen onder de 2 jaar is het belangrijk om de basisimmuniteit op te bouwen. Uitstellen van de vaccinaties van het RVP is schadelijk vanwege het risico op infecties zoals kinkhoest, meningokokken, Hib-, en pneumokokkenziekte. Voor kinderen ouder dan 2 jaar die nog niet basis-immuun zijn geldt ook dat het belangrijk is om de vaccinaties door te laten gaan.

Tieners
Voor tieners is het belangrijk dat zij gevaccineerd worden tegen meningokokken. Zij hebben nog niet eerder een vaccinatie tegen meningokokken W ontvangen, en lopen daardoor risico op meningokokkenziekte. Ook is het van belang voor de oudere leeftijdsgroepen die (indirect) beschermd worden doordat de jongeren gevaccineerd zijn. Deze vaccinatie mag niet toegediend worden in een (kleinschalige) groepsvaccinatie, maar moet individueel gegeven worden.

Zwangeren
Voor zwangere vrouwen geldt dat de 22-wekenprik door moet gaan. Uitstel heeft als nadeel dat een deel van de pasgeborenen onvoldoende beschermd is tegen kinkhoest. De verloskundigen blijven zwangere vrouwen doorverwijzen naar de JGZ hiervoor. Zwangere vrouwen komen bij voorkeur zonder hun partner naar het consultatiebureau.

Daarom een dringend beroep op de JGZ om ouders uit te leggen dat het belangrijk is dat de vaccinatieafspraken doorgaan. Zowel vanuit de WHO als het RIVM wordt dit onderstreept, om problemen tijdens en na corona te voorkomen. Vanuit het RIVM zal er eind week 13 nog een brief uitgaan.

De informatiepagina van de AJN vind je HIER