Home > Nieuws > Nieuws AJN > Reactie AJN op MC-artikel ‘De huisarts heeft de beste papieren om te vaccineren’

Het artikel ‘ De huisarts heeft de beste papieren om te vaccineren’ (Medisch Contact nr. 46, 2019), leverde veel reacties op. De AJN reageerde ook op het artikel, bij monde van vice-voorzitter Marjolein van der Laan – Coenen:

‘Met grote verbazing heb ik het pleidooi gelezen van collega’s Van Essen en Van den Hombergh om RVP-vaccinaties na de leeftijd van 5 jaar door de huisarts te laten geven. Dit pleidooi gaat regelrecht in tegen de mening van de eigen beroepsvereniging (LHV) en wetenschappelijke vereniging (NHG). In maart van dit jaar gaven beide verenigingen samen met de NVK, AJN, GGD GHOR en Actiz een statement uit: ‘juiste zorg op de juiste plek’. https://ajnjeugdartsen.nl/…/Gezamenlijke-reactie…

Het RVP is een ‘vak apart’. Het is geen griepvaccinatie die je één keer per jaar komt halen. Zeker nu het vaccinatieschema uitgebreid wordt en leeftijden waarop vaccinaties gegeven worden veranderen, vraagt het RVP maatwerk. Specifieke kennis over nationale en internationale schema’s en inhaalschema’s is nodig.

Laat het RVP bij de beroepsgroep die hier de meeste kennis en expertise in heeft, namelijk de jeugdartsen. En laten we als jeugdartsen en huisartsen samen optrekken in de vaccinatiediscussie in plaats van elkaars concurrenten worden. Laten we dezelfde informatie geven en naar elkaar verwijzen als ouders en jongeren hierom vragen. Dat schept duidelijkheid en heeft een gunstiger effect op de vaccinatiegraad dan een domeindiscussie.’