Home > Nieuws > Nieuws vak > Rapport Gezondheidsraad: Evaluatie schema Rijkvaccinatieprogramma

Beperkte aanpassingen in Rijksvaccinatieprogramma

De Gezondheidsraad adviseert alle vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) te
behouden en van een aantal het moment waarop ze wordt gegeven te verschuiven. Op
die manier ontstaat optimale bescherming. Daarom vindt de raad het niet wenselijk om
mensen de keus te geven vaccinaties weg te laten of te schuiven met prikmomenten; dat
vermindert de bescherming juist. Wel zou het goed zijn om vaccinaties die niet in het
RVP zitten beter bekend en toegankelijker te maken.

De staatssecretaris van VWS moet nog besluiten of hij het advies overneemt. Vervolgens wordt uitgewerkt hoe het nieuwe schema er exact uit gaat zien. Daarna vindt er nog een uitgebreid afstemmingstraject met het veld plaats over de implementatie van deze wijzigingen.

Lees hier de Evaluatie-schema-RVP of de samenvatting