Home > Nieuws > Nieuws vak > Publicatie ‘leren van thuiszittersinitiatieven’

Bron: OPaz (Ondersteuning Passend Zorgaanbod)

Op verzoek van OPaZ onderzocht Movisie welke initiatieven er zijn voor kinderen en jongeren die niet naar school gaan, de zogeheten thuiszitters. Het verslag van deze verkenning is nu verschenen. Klik hier voor de publicatie

Er zijn in Nederland inmiddels ruim 4500 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven. Thuiszittersinitiatieven zijn plekken waar kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan  onderdak vinden, soms voor enkele uren in de week, soms voor meerdere dagen. Gedurende deze verkenning hebben we verschillende initiatieven verzameld, met een aantal van de initiatieven gesproken en een deel van hen samengebracht.

De initiatieven bezitten veel inzicht en wijsheid over hoe de situatie van thuiszitters verbeterd kan worden. We hebben een aantal grote lijnen gedestilleerd over wat werkt voor deze jongeren. We merkten dat met verschillende brillen naar dezelfde problematiek kijken, verschillende typen inzichten oplevert. Er is al veel onderzoek gedaan naar thuiszitters, naar de problematiek, de kenmerken, de oorzaken en de periode dat ze uitvallen. Maar er is, voor zover wij hebben kunnen nagaan, geen enkele verkenning geweest die de inzichten vanuit het ‘alternatieve’ aanbod beschreven heeft.

Lessen

Het belangrijkste inzicht is dat het er veel te leren valt van de initiatieven over de aanpak en mogelijkerwijs ook de preventie van thuiszitters. Het zou goed zijn als deze wijsheid ingezet wordt in de zoektocht naar een duurzame aanpak van de problematiek. Kort samengevat behelst die wijsheid dat ieder kind recht heeft op ontwikkeling en dat er nieuwe plekken moeten komen om dat recht op ontwikkeling in de praktijk waar te maken. Een verdere uitwerking langs deze lijn is nodig om verdere vernieuwing en doorbraken in de aanpakken dichterbij te brengen. Het (schijn) vraagstuk of deze jongeren in het domein van zorg dan wel onderwijs vallen moet structureel van tafel. Dan komt de weg vrij voor andere vormen van aanbod, zodat de groep die nu van ontwikkeling is verstoken, weer stappen kan zetten en uit hun benarde positie en isolement wordt bevrijd.

Klik hier voor de publicatie