Home > Nieuws > Nieuws AJN > Prof. dr. Frans Feron winnaar Flora van Laar-prijs

Tijdens de AJN-dag van 15 november mocht Frans Feron de Flora van Laar-prijs in ontvangst nemen. Feron werd door maar liefst 22 mensen genomineerd.

Een paar zinsneden uit het juryrapport:

‘Frans Feron heeft een creatieve en inspirerende, jonge geest. Tijdens zijn hoogleraarschap en daarna, heeft hij steeds innovatieve en relevante (onderzoeks)ideeën bedacht en tot uitvoering gebracht samen met andere onderzoekers. Daarnaast geeft hij op inspirerende wijze onderwijs en bleef hij altijd uitvoerend werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, waardoor hij de feeling met de JGZ behield!
Zijn werk laat zich niet in een paar woorden samenvatten. Screenen op stress in de JGZ door het meten van cortisol in haren van kinderen … dat riep Frans vijftien jaar geleden al. Muziekinterventie bij kinderen in het speciaal onderwijs en zoveel meer. Vol passie. Duidelijk en luid, maar toch wonderbaarlijk genoeg, bescheiden! Een unieke en vrolijke persoonlijkheid.’ 

Een eervolle vermelding was er tijdens de AJN-dag voor Angarath van der Zee en Silvia van den Heijkant.

Van harte gefeliciteerd!