Home > Nieuws > Nieuws vak > Platform voordejeugd.nl is live

Het programma Zorg voor de Jeugd heeft dinsdag 5 november een mijlpaal bereikt door het lanceren van het platform voordejeugd.nl.

De gezamenlijke website voordejeugd.nl is gelanceerd door partners uit de jeugdzorg. Een platform waarop beroepsverenigingen, jeugd(hulp)aanbieders, rijk en gemeenten en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering van de zorg voor de jeugd.

De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel waar professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen zich – onder de vlag van het programma Zorg voor de Jeugd (ZvdJ) – voor de komende jaren aan hebben gecommitteerd. Op het platform is te zien wat er de komende jaren gebeurt én wordt bereikt in de zorg voor de jeugd.

De AJN werkt mee aan het actieprogramma Zorg voor de Jeugd evenals andere beroepsverenigingen, waaronder V&VN, NVK, NIP, LHV. Ook de VNG ( Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de ministeries van justitie, onderwijs en volksgezondheid (een volledig overzicht van de deelnemende partners vind je hier)

De regiopagina’s tonen wat er in jouw regio in de jeugdsector gebeurt.