Home > Nieuws > Nieuws AJN > Persoonlijke beschermingsmaatregelen Corona

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en VWS berichten (versie 20 maart 2020): ‘Het gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen en in het bijzonder mondneusmaskers wordt buiten het ziekenhuis alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorgen gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd’.

Door zieke kinderen en ouders en kinderen uit gezinnen waarin iemand koorts of corona heeft, NIET naar het CB te laten komen, wordt voorkomen dat medewerkers risico lopen op besmetting.

Voor een individuele afweging of een medewerker ingezet kan worden, bijvoorbeeld bij hoogrisicogroepen en zwangeren is de bedrijfsarts de persoon om mee te overleggen.

Klik HIER voor aanvullende informatie.

De informatiepagina van de AJN vind je HIER