Home > Nieuws > Nieuws vak > Opvoeden in gezinnen van statushouders

Als (gezinnen van) statushouders zich in Nederland vestigen, gaat aanvankelijk
de aandacht vooral uit naar de inburgering en sociaaleconomische integratie.
Pas na verloop van tijd – als ‘de basis’ enigszins op orde is – ontstaat ruimte voor
andere vraagstukken die met het nieuwe leven in Nederland te maken hebben.
Eén zo’n vraagstuk is de opvoeding. Over de opvoeding in migrantengezinnen
van de eerste generatie vluchtelingengezinnen is inmiddels veel bekend, maar
dat geldt veel minder voor de specifieke vraagstukken en ondersteuningsbehoeften in gezinnen van recente statushouders, bijvoorbeeld uit Syrië en Eritrea.

Professionals en andere ondersteuners van gezinnen krijgen toenemend te
maken met opvoedvragen vanuit gezinnen van statushouders. Kennisplatform
Integratie & Samenleving (KIS) inventariseerde daarom de actuele kwesties die
bij opvoeders spelen, door middel van een inventarisatie van het beschikbare
onderzoek en van interviews en een expertmeeting met opvoedondersteuners
en deskundigen.

In dit artikel staan de resultaten, en komen de experts via hun
citaten en tips aan het woord. De informatie en adviezen kunnen opvoedprofessionals en andere ondersteuners van gezinnen helpen om zo goed mogelijk aan
te sluiten bij wat leeft in de gezinnen.

Lees de publicatie opvoeden_in_gezinnen_van_statushouders

Bron: Kennisplatvorm Integratie & Samenleving