Home > Nieuws > Nieuws vak > Opleiding tot vertrouwensarts: informatiebijeenkomst 8 december

In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Geïnteresseerden kunnen op dinsdag 8 december 2020 van 19.30 tot 21.00 uur een digitale informatiebijeenkomst bijwonen. Meld je aan via opleidingVA@nspoh.nl.

Tijdens de vol ledig gesubsidieerde opleiding bij NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) verkrijgen artsen die mogelijk als vertrouwensartsen willen werken de benodigde sociaal-medische expertise op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Artsen die zich hard willen maken voor het stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld, het borgen van veiligheid en het herstellen van opgelopen schade, kunnen zich aanmelden.

Wat doet een vertrouwensarts?
Als vertrouwensarts ben je in dienst bij Veilig Thuis. Je geeft advies en ondersteuning, zowel intern aan medewerkers als extern aan (para) medische professionals en betrokkenen. Je gaat op huisbezoek, overlegt met ziekenhuizen en geeft voorlichting aan medische professionals. Als vertrouwensarts verhelder en duid je de sociaal medische problematiek. Daarnaast adviseer je wat nodig is om kindermishandeling of huiselijk geweld te stoppen, veiligheid te borgen en eventuele schade te herstellen.

Hoe ziet de opleiding eruit?
De NSPOH ontwikkelt de opleiding in lijn met de huidige profielen binnen de opleiding Arts Maatschappij + Gezondheid. Dit sluit zoveel mogelijk aan op het gedachtegoed uit het nieuwe landelijke opleidingsplan Arts M+G (LOP M+G 2020). Na de eerste fase van de opleiding, die twee jaar duurt, ontvang je een VVAK-registratie als vertrouwensarts. In de tweede fase word je opgeleid tot arts Maatschappij + Gezondheid. Als vertrouwensarts in opleiding werk je gemiddeld drie tot vier dagen per week bij een opleidingsinstelling en volg je één dag per week onderwijs.

360º geneeskunde
Als arts Maatschappij + Gezondheid ben je geen hokjesdenker. Je werkt niet altijd in een spreekkamer, maar juist midden in de maatschappij. Zo zie je meer, kun je meer en beteken je meer. Je hebt een belangrijke rol voor alle groepen in onze samenleving. Je zorgt niet voor één, maar voor iedereen. Dat noemen we ook wel 360º geneeskunde.

Solliciteer vanaf 1 februari 2021
Ben je geïnteresseerd in de opleiding tot vertrouwensarts? Solliciteer dan tussen 1 februari en 7 maart 2021 op www.artsmg.nl. Daar vind je ook meer informatie over de selectieprocedure. Als AIOS kom je in dienst bij de SBOH. Huidige vertrouwensartsen die in opleiding gaan, krijgen een salarisgarantieregeling.