Home > Nieuws > Nieuws vak > Onderzoek naar het welzijn van kinderen in de Nederlandse provincies

2-Jaarlijks onderzoek door de kinderombudsman

Iedere twee jaar doet de Kinderombudsman een onderzoek naar het leven van
kinderen in Nederland. Dit jaar hebben is gekeken naar het leven van kinderen en jongeren in de 12 provincies van Nederland. Zijn er verschillen in hoe kinderen zich voelen die
opgroeien in bijvoorbeeld Friesland of Limburg?

Wat hebben we gedaan?

Voor het onderzoek hebben kinderen van 8 tot 18 jaar oud online een vragenlijst
ingevuld. We hebben gevraagd naar hun persoonlijke omstandigheden; waar ze
opgroeien en of er problemen in hun leven spelen. Ook hebben we kinderen gevraagd
wat er goed gaat in hun leven, wat er beter kan en waar zij zich zorgen over maken.
We wilden ook weten hoe gelukkig zij in Nederland zijn. Daarom hebben we kinderen
gevraagd een rapportcijfer te geven voor hun leven.

Wat hebben we gevonden?

Dit jaar hebben 2347 kinderen de vragenlijst ingevuld.

Het belangrijkste wat daar uit gekomen is:

Over kinderen in heel Nederland
• De meeste Nederlandse kinderen zijn gelukkig. Zij geven hun leven gemiddeld
een 7,7.
• Niet alle kinderen zijn even gelukkig met hun leven. Ongeveer 13,3% geeft hun
leven een onvoldoende (rapportcijfer van 5 of lager). Dat zijn 312 kinderen.
Hierbij vallen een paar dingen op:
• Kinderen zijn niet tevreden over de steun die ze krijgen van volwassenen (niet
hun ouders) om hen heen
• Kinderen zijn niet tevreden over het voorbeeld dat ze krijgen van volwassenen
(niet hun ouders) om hen heen
• Kinderen vertellen vaak dat hun eigen gedrag of gevoel moet verbeteren
• Kinderen maken zich zorgen over de oorlog in Oekraïne en het klimaat

Over kinderen in verschillende provincies
• Kinderen in Drenthe en Overijssel het meest zijn positief over hun leven. In
Drenthe geven zij hun leven een 8,1 en in Overijssel een 8,0.
• Kinderen in Friesland, Groningen en Limburg zijn minder positief over hun leven.
Zij geven hun leven een lager cijfer. In Friesland is dat een 7,2; in Groningen een
7,6 en in Limburg een 7,8. Een 7,8 gemiddeld in Limburg is nog steeds een heel
hoog cijfer. Maar net als in Friesland en Groningen zijn er ook in Limburg veel
kinderen die hun leven een dikke onvoldoende geven.

• In Friesland, Groningen en Limburg wonen ook meer kinderen die problemen
ervaren in hun leven. Problemen zoals armoede, of ruzie thuis waarbij soms
geslagen of geschopt wordt dan in andere provincies,. Ook hebben deze
kinderen vaker ouders met psychische problemen of hebben ze zelf een
lichamelijke ziekte of psychische problemen.

Lees het volledige rapport: Kinderombudsman_Rapport Als je het ons vraagt 2022