Home > Nieuws > Nieuws vak > Ondersteunend CenA team voor huisarts waardevol bij mentale problemen jeugdigen

In de Gooi en Vechtstreek bestaat sinds een aantal jaar het Consultatie en Adviesteam (CenA team). ‘We denken mee vanuit onze expertise en nemen een deel van de vraagverheldering over’, vertelt Ching Ching Tang, een van de jeugdartsen uit het team.

CenA team
De transitie van de jeugdhulp in 2015 maakte dat gemeenten de verantwoordelijkheid kregen voor signalering en behandeling van mentale problemen bij haar jonge inwoners. De focus kwam te liggen op preventie, vroegtijdige ondersteuning en betere samenwerking tussen professionals. Die focus vertaalden gemeenten en regio’s op verschillende manieren naar de praktijk. Zo hebben 7 gemeenten in de Gooi en Vechtstreek een CenA team opgericht: een team van experts, bestaande uit jeugdartsen, een orthopedagoog en een GZ-psycholoog, dat huisartsen ondersteunt met consultatie en advies.

Lees hier het volledige artikel (Bron: ZonMw)