Home > Nieuws > Nieuws vak > Nieuwe tool signaleert slachtoffers loverboys in een vroeg stadium

Bron: Zonmw

11VB Signaleringstool

Samenwerkende partijen in Limburg ontwikkelden met het Openbaar Ministerie een signaleringsinstrument voor potentiële slachtoffers van loverboys. Deze tool brengt meisjes die gevaar lopen in handen te vallen van loverboys in een vroeg stadium in beeld.

Lees meer over het onderzoek en  deze tool 


De e-learning en het signaleringsinstrument

De twee instrumenten  (de e-learning en het signaleringsinstrument) zijn in combinatie ontwikkeld, door Koraal en Pluryn.

11VB bestaat uit een kennisdeel en een digitale vragenlijst. Het kennisdeel is voor iedereen toegankelijk via het menu. Om in te kunnen loggen op de vragenlijst, dient u eerst de E-learning ‘Signaleren en voorkomen van mensenhandel’ te volgen.

Je kunt de e-learning en het signaleringsinstrument vinden op de website 11vb.nl