Home > Nieuws > Nieuws vak > Nieuwe JGZ Richtlijn Ouder-kindrelatie

Professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen vanaf nu gebruik maken van de nieuwe JGZ Richtlijn Ouder-kindrelatie. De richtlijn geeft handvatten voor het handelen van JGZ-professionals tijdens contacten met jeugdigen van -9 maanden tot 18 jaar oud en hun ouders.

De ouder-kindrelatie vormt de basis voor de ontwikkeling van een kind. Vroege signalering van verstoringen in de relatie is belangrijk, aangezien deze verstoringen kunnen leiden tot gedragsproblemen en in ernstige gevallen tot persoonlijkheidsproblematiek bij het kind. JGZ-professionals verkeren bij uitstek in de positie om de ouder-kindrelatie vroegtijdig ter sprake te brengen, mogelijke verstoringen te signaleren en ouders te ondersteunen in hun ouderrol. Maar de ouder-kindrelatie is ook een gevoelig thema. Het vraagt veel deskundigheid om de ouder-kindrelatie op een passende wijze bespreekbaar te maken.

Informatie voor ouders

Voor ouders is informatie aansluitend op deze richtlijn, onder andere over hechting, opvoedtips en contact maken, te vinden via Opvoeden.nl.

E-learning

De e-learning Ouder-kindrelatie is vanaf nu ook beschikbaar in de JGZ Academie en gebaseerd op de richtlijn. Deze e-learning biedt theoretische kennis over de ouder-kindrelatie en gaat in op hoe je als JGZ-professional kunt signaleren, ondersteunen, begeleiden, verwijzen en samenwerken.

Lees de richtlijn: NCJ