Home > Nieuws > Nieuws vak > Nieuwe campagne “Mamaliefde en papaliefde is…..”

Praten over problemen vergroot kans op goede start kind
Met de nieuwe campagne ‘Mamaliefde is…’ wil staatssecretaris
Paul Blokhuis (VWS) helpen om stress onder aanstaande moeders tijdens en na
hun zwangerschap te verminderen. Door moeders en vaders op te roepen om
zorgen rondom bijvoorbeeld financiën, relatie en wonen met hun zorgverlener
te bespreken, wordt de kans op een goede start van hun kind vergroot. De tijd
vlak voor de conceptie tot het tweede levensjaar is cruciaal voor zowel de
fysieke als mentale gezondheid in het latere leven van het kind. Stress kan
ouders belemmeren warmte en genegenheid te geven en adequaat te reageren
op wat hun kindje nodig heeft.

Stress uit de taboesfeer
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Niets is zo sterk als de liefde van een ouder voor
een kind. Tegelijkertijd kan zo’n grote verandering ook bijdragen aan stress,
bijvoorbeeld over geld of waar je woont. Deze nieuwe campagne biedt een helpende
hand om van die stress af te komen door het uit de taboesfeer te halen. Hou je zorgen
niet voor je maar praat erover bij de huisarts, de verloskundige, de
jeugdgezondheidszorg of een andere hulpverlener. Zodat je een handje geholpen kunt
worden en met zo min mogelijk stress een goede start kunt maken met je kind in die
belangrijke eerste jaren van het leven.”

Meer rust en structuur
De campagne is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start. Door met
bijvoorbeeld een verloskundige, kraamhulp, huisarts, consultatiebureau of wijkteam te
praten over problemen kunnen moeders en vaders meer rust en structuur in hun leven
brengen. Zorgverleners kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van de problemen en
helpen bij het inschakelen van de juiste hulp voor bijvoorbeeld het onder controle krijgen
van schulden, het aanvragen van urgentie voor een woning, het krijgen van
huishoudelijke hulp, begeleiding bij de zwangerschap of opvoedkundige ondersteuning.

Eerste 1000 dagen cruciaal
De eerste 1000 dagen van een kind (voor de conceptie tot het 2e levensjaar) zijn
cruciaal voor diens gezondheid op latere leeftijd. Een baby die de eerste 1000 dagen
blootstaat aan stress, rook, slechte voeding of andere risicofactoren, begint met een
achterstand aan zijn of haar leven. Dat heeft grote invloed op de fysieke, mentale en
sociale ontwikkeling.

Mamaliefde is…
Er is geen liefde zo sterk als die van een ouder voor een kind. En alles dat je voor je
baby of kind doet komt voort uit die liefde. Dingen die vanzelfsprekend zijn, zoals elke
dag knuffelen. Maar ook dingen die niet makkelijk zijn, zoals je geld- of relatiezorgen
bespreken. Je doet het uit mamaliefde of papaliefde. Zodat jouw stress afneemt en jouw
kindje daardoor een betere start maakt. De nieuwe campagne focust zich vooral op
stress tijdens en na de zwangerschap. De doelgroep bestaat voornamelijk uit ouders
tussen de 18 en 40 jaar in een kwetsbare situatie en die zorgen hebben. Tijdens de
campagne worden communicatiematerialenverspreid onder lokale coalities, zoals video’s
met ervaringsverhalen, beelden en teksten die op social media gedeeld kunnen worden
en materialen zoals posters en flyers voor wachtkamers van betrokken organisaties.
Doel is (aanstaande) ouders aan te zetten om over hun zorgen te praten met hun
zorgverlener. Op een speciaal YouTube-kanaal (mamaliefdeis.nl) worden verhalen
getoond van ouders en moeders over het gesprek dat ze zijn aangegaan met hun
zorgverlener.

Bron: VWS Kansrijke Start