Home > Nieuws > Nieuws AJN > Nieuwe beslisboom, 22 november 2021

Er is een nieuwe versie van de beslisboom (versie 22 november 2021). Aan de Engelstalige versie wordt nog gewerkt.
Belangrijkste wijziging: als een kind een besmette huisgenoot heeft, dan moeten alle huisgenoten in quarantaine (dit geldt sinds 19 november 2021). Kinderen mogen dan niet naar de opvang of naar school en blijven thuis.

Direct naar de nieuwe versie.