Home > Nieuws > Nieuws vak > Nieuw themadossier Gezondheid op de site van het NCJ

Ook in Nederland maakt het uit waar je wieg staat. Leven in ongezondheid verkort de levensduur en kan ervoor zorgen dat je tot wel 15 jaar mindere levenskwaliteit ervaart. Investeren in gezondheid is investeren in de toekomst. Als JGZ’er kun je het gezondheidsvermogen van jeugdigen optimaliseren door gezondheidsverschillen te verkleinen en gezondheidsvaardigheden te vergroten. Gezondheid is één van de vier pijlers uit de landelijke, sectorbrede JGZ Preventieagenda.

Onderwerpen in het dossier zijn:

  • Over gezondheid
    Hoe kijken we naar gezondheid en waarom is gezondheid zo belangrijk? Hoe ontstaan gezondheidsverschillen en waarom? Kunnen we deze gezondheidsverschillen terugdringen?
  • JGZ en gezondheid
    ‘It takes a healthy village to raise a healthy child’. Wat kun jij als JGZ-professional, pleitbezorger van kinderen, bijdragen aan het gezond opgroeien en opvoeden van de jeugd in zijn omgeving?
  • Inspiratie en tools
    Tools, kennis en tips over gezondheid en de JGZ. Haal hier inspiratie om met deze pijler in je eigen organisatie aan de slag te gaan.

Lees meer op de site van het NCJ.