Home > Nieuws > Nieuws AJN > Nieuw bestuurslid: Martijn Spoelstra

In de afgelopen ALV van 16 april, heeft Martijn Spoelstra zich voorgesteld als nieuw bestuurslid van de AJN. Martijn is sinds 2016 jeugdarts bij GGD Twente en in opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid. Voordat hij startte als jeugdarts heeft hij onder meer onderzoek gedaan in Malawi en de opleiding tot tropenarts gevolgd. Nu wil hij zich graag inzetten bij de AJN rondom thema’s als kindermishandeling, kindparticipatie en kinderarmoede. Daarnaast wilt hij bijdragen aan de zichtbaarheid van de jeugdarts op lokaal en nationaal niveau.