Home > Nieuws > Nieuws vak > Naar een mondgezonde generatie: pilot Kennemerland

Preventie mondzorg
‘We kunnen als JGZ meer doen ten aanzien van mondzorg; wij zijn in de gelegenheid daartoe én het is onze taak’, stellen jeugdartsen Madeleine Snip en Lucy Smit.

Een goede gezondheid van mond en gebit draagt namelijk niet alleen bij aan minder cariës, maar aan de totale gezondheid. Ondanks de preventieve inzet van de JGZ neemt het percentage kinderen met tandbederf op jonge leeftijd niet af. Op dit moment heeft 25% van de kinderen al op de leeftijd van vijf jaar gaatjes tot in het tandbeen. Cariës is daarmee een volksgezondheidsprobleem te noemen.

JGZ Kennemerland zette haar tanden in een pilot, met positieve resultaten