Home > Nieuws > Nieuws AJN > Een betere organisatie van jeugdhulp & jeugdbescherming: brief naar ministers

Elf samenwerkende beroepsverenigingen, waaronder de AJN, hebben in samenwerking met P3NL een brief gestuurd naar ministers de Jonge en Dekker als input voor het verbeteren van de organisatie van jeugdhulp en jeugdbescherming.

Constructieve bijdrage
Vanuit het gezichtspunt van de vakinhoudelijk deskundigen, werkzaam in het brede veld van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en de aanpalende domeinen, leveren de samenwerkende beroepsverenigingen hiermee een constructieve bijdrage. Zij staan immers het dichtst bij de gezinnen en kinderen om wie het uiteindelijk gaat en hun deskundigheid doet ertoe om goede hulp en een goede organisatie daarvan te realiseren.

De samenwerkende beroepsverenigingen zijn:

AJN Jeugdartsen Nederland | NIP | BPSW | NVO | NVvP | V&VN | LHV | NVK | Bv Jong | LVVP | FVB | in samenwerking met P3NL

Naar aanleiding van onder meer de brief van de ministers (7 november 2019) en de rapporten van de Inspecties is aan de Kamer toegezegd dat voorstellen om tot een betere organisatie van de jeugdhulp te komen, nader worden uitgewerkt. Deze input is daar een antwoord op.

‘Als vertegenwoordigers van de beroepsbeoefenaren doen wij een appel doen op gezamenlijke verantwoordelijkheid om een wezenlijke verbetering voor elkaar te krijgen en niet alleen in te zetten op de inrol van een nieuwe indeling of de behandeling van het vraagstuk als een zuiver ordeningsprincipe. Robuuste, inhoudelijk gedreven, aanpassingen zijn nodig om tot wezenlijke veranderingen te komen.’

  • Lees HIER de brief
  • De Kamerbrief ( 7 november 2019 )
  • Zie ook: kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
    Onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de vraag of de gecertificeerde instellingen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering er op dit moment in slagen om hun wettelijke taken te vervullen.