Home > Nieuws > Nieuws vak > Minder zicht op jonge slachtoffers seksuele uitbuiting door AVG

Het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel is de afgelopen jaren bijna gehalveerd. Dit staat in het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Minder meldingen door wetgeving
Waar het Coördinatiecentrum tegen mensenhandel (CoMensha) in 2014 nog 1.255 meldingen ontving, is dit in 2018 gedaald naar 668 meldingen. De daling wordt veroorzaakt doordat niet-opsporingsinstanties, zoals hulpverleningsinstanties, veel minder melden. In de periode 2014-2017 deden deze melders jaarlijks gemiddeld 550 meldingen bij CoMensha, in 2018 waren dit er nog slechts 150.

Deze instanties melden minder omdat zij vanwege privacywetgeving niet zonder expliciete toestemming van het slachtoffer gegevens mogen delen voor registratie. Bolhaar: ‘De bevindingen in deze monitor laten zien dat aanpassingen in de huidige manier van melden en registeren niet langer op zich kunnen laten wachten.’

Lees hier het volledige bericht.

Bron: Ministerie VWS