Home > Nieuws > Nieuws vak > Mentaliseren draagt bij aan veilige gehechtheid

Het feit dat we continu proberen om gedrag van onszelf en anderen te verklaren vanuit innerlijke toestanden (gevoelens, gedachten, wensen, voorkeuren) is een unieke eigenschap van de mens. Deze eigenschap wordt mentaliseren, of ‘theory of mind’, genoemd en is zeer bepalend gebleken voor ons sociale gedrag en de mentale gezondheid van mensen gedurende hun leven. Sinds twee decennia is mentaliseren opgenomen in verschillende theorieën die de veilige gehechtheid van kinderen verklaren.

Moniek Zeegers verdiept zich in het mentaliseren en onderzoekt of ouders die veelvuldig op gepaste wijze mentaliseren vaker een veilig gehecht kind hebben. Ook kijkt zij of mentaliseren van zowel moeders als vaders een unieke voorspeller is van de emotieregulatie en het gedrag van kinderen, en of behandeling gericht op het verbeteren van het mentaliseren van ouders leidt tot positieve veranderingen in gedrag van ouders en kinderen.

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Mw. M.A.J. Zeegers: Mind Matters. On Mothers’ and Fathers’ Mentalizing About Their Child.  Promotoren zijn prof. dr. S.M. Bögels en prof. dr. G.J.J.M. Stams. Copromotoren zijn dr. C. Colonnesi en prof. dr. E. Meins (University of York).

Bron: Universiteit van Amsterdam