Home > Nieuws > Nieuws vak > Meer slaapproblemen en psychische klachten onder jongeren

In 2022 zei 22 procent van de 12- tot 25-jarigen dat ze in de afgelopen twee weken slaapproblemen hebben gehad. 16 procent van de jongeren had in de afgelopen vier weken psychische klachten en 12 procent gaf aan een depressie te hebben of hebben gehad in de afgelopen twaalf maanden. De percentages jongeren met slaapproblemen, psychische klachten en depressie zijn vergeleken met 2017 toegenomen. Dit meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquête naar aanleiding van het vandaag verschenen Jaarrapport Jeugdmonitor.

1 op de 4 jongvolwassenen heeft slaapproblemen

Van de 12- tot 18-jarigen had 20 procent van de meisjes en 14 procent van de jongens slaapproblemen in 2022. 10 procent van de meisjes in deze leeftijdsgroep zei nogal, veel of heel veel belemmerd te zijn door slaapproblemen, tegen 5 procent van de jongens. Ruim een op de vier jongvolwassenen (26 procent) van 18 tot 25 jaar zei slaapproblemen te hebben en 13 procent zei belemmerd te zijn door deze slaapproblemen. Hierbij waren er geen statistische verschillen tussen mannen en vrouwen.

Meer psychische klachten bij vrouwen dan bij mannen

Bij jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar was het aandeel jongeren met psychische klachten met 20 procent hoger dan in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar (11 procent) in 2022. Van de meisjes van 12 tot 18 jaar had 15 procent psychische klachten in de afgelopen vier weken, tegen 8 procent van de jongens. Bij 18- tot 25-jarigen hadden twee keer zoveel vrouwen als mannen psychische klachten: 27 tegen 13 procent in 2022.

17 procent van de jongvolwassenen rapporteert depressie

In 2022 antwoordde 6 procent van de 12- tot 18- jarigen ‘ja’ op de vraag ‘Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden een depressie?’ Er was hierbij geen statistisch verschil tussen jongens en meisjes. Bij 18- tot 25-jarigen zei 17 procent ‘ja’ op de vraag naar depressie. Ook hierbij was geen statistisch verschil tussen mannen en vrouwen.

Bron: CBS