Home > Nieuws > Nieuws vak > Meedenken bij de ontwikkeling van een set van JGZ-indicatoren

Introductie
De gegevens van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bevatten een schat aan informatie over de gezondheid van bijna alle kinderen en jongeren in Nederland. TNO Child Health heeft onlangs de opdracht van VWS gekregen om een set van indicatoren te ontwikkelen op basis van de gegevens die de JGZ verzamelt.

Deze JGZ-indicatoren dienen een beknopt beeld te geven hoe het gesteld is met de gezondheid van alle kinderen en jongeren tussen 0-18 jaar. De term ‘gezondheid’ moet hierbij breed opgevat worden: het gaat om de lichamelijke, psychosociale èn cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het doel van deze opdracht is het ontwikkelen van een JGZ-indicatoren set, waarmee de groei en ontwikkeling van jeugdigen gemonitord kan worden (bijvoorbeeld op wijk- of gemeenteniveau) wat betreft verschillende leeftijdsfases en ontwikkeldimensies. De indicatoren set moet verder beknopt zijn en gebaseerd zijn op gegevens die JGZ-professionals registreren in het Digitaal Dossier JGZ en die niet elders worden geregistreerd.

Oproep!
Graag willen we professionals die werkzaam zijn in de JGZ zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van de indicatoren set. We zoeken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de JGZ die willen meedenken.

Wat houdt deelname in voor de individuele professional?

  • Na aanmelding ontvangt de professional een korte vragenlijst via e-mail. In de vragenlijst vragen we de professional een groslijst van indicatoren te beoordelen op relevantie en haalbaarheid, en deze waar nodig aan te vullen.
  • Het kost de professional naar schatting 15 minuten om de vragenlijst in te vullen.
  • Op basis van deze inventarisatie ontvangt de professional op een later moment een tweede vragenlijst. We waarderen het als ook deze tweede vragenlijst ingevuld wordt, maar dat is zeker niet verplicht.

Professionals kunnen zich aanmelden bij: Marianne.dewolff@tno.nl