Home > Nieuws > Nieuws AJN > Magda Boere wint Dr. A.J. Swaakprijs 2020!

Op de AJN-dag van 13 november 2020 werd de Dr. A.J. Swaakprijs uitgereikt. Ook was er aandacht voor een eervolle vermelding.

Vele genomineerden
Voor 2020 waren er maar liefst negen genomineerden. Voor een jury heel mooi: er valt wat te kiezen, én dus ook meer af te wegen! Tijdens het juryberaad bleek zeer veel overeenstemming in de beoordelingen door ieder van de juryleden en was al snel duidelijk naar wie de Swaakprijs 2020 zou gaan en naar wie een eervolle vermelding.

Winnares: Magda Boere!
De winnaar van de Dr. A. J. Swaakprijs 2020 is een jeugdarts, die in december 2019 met pensioen is gegaan en een enorm oeuvre aan de JGZ heeft nagelaten. Zo legde ze met haar proefschrift de wetenschappelijke basis voor de inmiddels al jaren in de JGZ ingeburgerde screening op heupdysplasie. Ze is naast jeugdarts ook epidemioloog. Ze combineerde haar functie als universitair docent bij de Universiteit Twente na haar promotie in 2006 met een baan als senior onderzoeker bij TNO in Leiden. Daarnaast heeft zij in 2010 de academische werkplaats Jeugd Twente opgericht. In al deze functies heeft ze tot op heden 109 nationale en internationale publicaties op velerlei gebieden opgeleverd. Ze is nu nog steeds actief in de redactie van het tijdschrift JGZ en in de erkenningscommissie jeugdinterventies. Ze is door maar liefst 10 mensen genomineerd. De winnares is Magda Boere!

Blijven inspireren
Voor Magda zijn de vragen vanuit de praktijk altijd het uitgangspunt geweest voor haar onderzoek. Waar loop je tegenaan? Dat gaan we onderzoeken! JGZ op een hoger plan brengen, dat was haar missie. Zo nam ze, naar aanleiding van een bespreking in een artsenvergadering over een gemiste heupdysplasie de uitdaging aan om uit te zoeken wat de waarde van die screening is. Uiteindelijk resulteerde dat in een promotie; een uit de hand gelopen hobby zoals ze het zelf formuleert. Ze had bij aanvang nooit gedacht te gaan promoveren.
Ze ging daarna door met onderzoek. Magda wil anderen inspireren en zelf geïnspireerd blijven. Ze heeft maar liefst zes promovendi, waaronder twee jeugdartsen, begeleid bij hun onderzoek naar wiegendood, kindermishandeling, kindersterfte, zorg voor kwetsbare kinderen en screening op postpartum depressie.

De jury kon niet om de enorme staat van dienst van Magda heen. Magda krijgt met het winnen van de prijs mede een podium om nog een keer haar enthousiasme voor onderzoek voor het voetlicht te brengen! Van harte gefeliciteerd!

Eervolle vermelding voor Ingrid Staal!
De eervolle vermelding gaat in 2020 naar een van origine jeugdverpleegkundige, die daarnaast verplegingswetenschapper, stafverpleegkundige en adviseur innovatie en academisering is bij de GGD Zeeland. De eervolle vermelding gaat naar Ingrid Staal! Van harte gefeliciteerd!

Ze ontwikkelde SPARK, een signaleringsinstrument voor de JGZ waarmee opvoed- en opgroeiproblemen eerder gesignaleerd worden door ouders en door JGZ-professionals. Sinds 2012 wordt de SPARK toegepast in de JGZ. Inmiddels zijn meerdere, ook digitale versies ontwikkeld voor verschillende contactmomenten. In 2016 promoveerde Ingrid hierop bij Guus Schrijvers aan de universiteit Utrecht. Ze is de SPARK aan het doorontwikkelen naar andere leeftijden, én onderzoekt de implementatie ervan in de JGZ. Daarnaast heeft ze de Balansmeter ontwikkeld, die momenteel door het NCJ gebruikt wordt om te peilen hoe de balans van ouders is tijdens deze corona pandemie, waarbij haar niet aflatende gedrevenheid en inzet bewonderenswaardig is en respect afdwingt.

Sinds 1987 wordt de Dr. A.J. Swaakprijs elke twee jaar uitgereikt. Deze prijs is een eerbetoon aan Dr. Swaak, die als kinderhygiënist veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg in het algemeen en in Noord-Brabant in het bijzonder. Het belangrijkste doel van de prijs is om de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland te stimuleren. Er is een geldprijs van 5000 euro aan verbonden.