Home > Nieuws > Nieuws vak > Lessons learned: over zelf onderzoek doen in de JGZ

Het is van groot belang dat professionals, die werkzaam zijn in het JGZ veld,
promotieonderzoek doen. Het vergroot de kwaliteit en wetenschappelijke
onderbouwing van de JGZ uitvoeringspraktijk, en kan de toepasbaarheid van de
onderzoeksresultaten versterken vanwege de vanzelfsprekende verbinding van het
onderzoek met de alledaagse praktijk.

Succesfactoren
Het volgende stuk: KLIK HIER is gebaseerd op een bijeenkomst van de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) van het NCJ. De leden van de WAC hebben gezamenlijk geïnventariseerd wat de succesfactoren zijn voor het laten slagen van een
promotieonderzoek door de professionals, werkzaam in het JGZ-veld.

Oproep!
Graag vernemen wij van JGZ-professionals of de genoemde succesfactoren herkenbaar zijn voor hen en of zij nog aanvullingen hierop hebben. Men kan hierover contact opnemen met Yvonne Vanneste, adviseur van het NCJ en ambtelijk secretaris van de WAC NCJ.