Home > Nieuws > Nieuws vak > Leidt baby’s troosten met eten en drinken tot binge eten?

Die zal wel honger hebben!’ Dat is vaak de eerste gedachte die bij ouders opkomt als hun baby huilt. De borst, fles of eten wordt dan ook vaak tevoorschijn getoverd om een huilende baby te troosten. Hoewel vaak effectief op de korte termijn, blijkt uit recent onderzoek door Pauline Jansen dat het aanbieden van eten aan baby’s als troost mogelijk ongewenste effecten heeft op de langere termijn.

Voedingsstrategieën van jonge ouders

Bijna 4.000 ouders – deelnemers van het bevolkingsonderzoek Generation R – hebben in een vragenlijst aangegeven hoe vaak ze geneigd waren om hun 6-maanden oude baby te troosten door iets te eten of te drinken te geven. Een groot deel van de moeders gebruikte deze strategie (53% soms, 23% vaak), terwijl een kwart van de moeders dit nooit deed (24%). Later in de kindertijd zijn opnieuw gegevens verzameld bij deze gezinnen, onder andere over het gewicht en de eetgewoonten van kinderen. Het bleek dat kinderen die vaker met eten getroost waren als baby een hogere Body Mass Index (BMI) en meer vetmassa hadden op 4- en op 10-jarige leeftijd. Een deel van dit verband werd verklaard doordat deze kinderen vaker emotie eters zijn, dat wil zeggen dat ze meer geneigd zijn om te gaan eten als ze moe of verdrietig zijn dan kinderen die als baby niet met eten getroost waren.

Beloningssysteem in de hersenen

Huilen is één van de manieren waarop een baby aan kan geven dat hij of zij honger heeft, dus alleen daarom is het al een hele logische reactie van ouders. Huilen kan soms echter ook betekenen dat een baby een vieze broek heeft, moe is of gewoon even onrustig of prikkelbaar is. En ook dan kan eten een middel zijn waardoor iemand zich wat beter voelt. Voedsel activeert namelijk het beloningssysteem in de hersenen (het limbische systeem). De stimulatie van het limbische systeem gebeurt bij het consumeren van smakelijk voedsel. Op basis van onderzoek is het vermoeden dat het geven van eten en drinken aan baby’s als troost er toe leidt dat kinderen leren voedsel en emoties met elkaar te associëren en er aan gewend raken om eten te gebruiken als een gangbare manier om met negatieve emoties om te gaan, wat uiteindelijk kan leiden tot overmatige gewichtstoename.

Andere factoren

Ook andere mechanismen kunnen een rol spelen. Zo houden ouders die eten geven als troost er wellicht een minder gezonde leefstijl op na en geven ze bijvoorbeeld vaker ongezonde snacks aan hun kinderen. Het is belangrijk dat de bevindingen worden gerepliceerd en dat onderliggende mechanismen verder worden ontrafeld in vervolgonderzoek, aangezien er nog maar weinig bekend is over de effecten van verschillende voeding strategieën die ouders in het vroege leven van hun kinderen gebruiken.

Advies

Professionals wordt aangeraden om ouders voor te lichten over waarom baby’s huilen, zodat ze, als hun kind huilt, vaker zullen denken ‘Die zal wel honger hebben… Of is er misschien iets anders aan de hand?’ Ook kunnen professionals dan advies geven over adequate manieren om een huilende baby te troosten. Zo kunnen zingen, praten, knuffelen, rondlopen en wiegen effectieve strategieën zijn om een baby rustig te krijgen. Hoewel ogenschijnlijk hele andere tactieken dan het geven van eten, er is een grote gemene deler: ook positieve sociale interacties activeren het limbisch systeem.
Op het moment dat de gevonden negatieve effecten van het geven van eten als troost worden bevestigd, is het ouders aan te raden om het geven van eten als troost tot een minimum te beperken.

Bron: ZonMW