Home > Nieuws > Nieuws vak > Relatie tussen fysieke activiteit en overgewicht bij kinderen van 2-7 jaar

Het is belangrijk om overgewicht te voorkomen, zeker op jonge leeftijd. Een mogelijkheid is om jonge kinderen aan te moedigen om fysiek actief te zijn, maar het verband tussen fysieke activiteit bij jonge kinderen en het ontwikkelen van overgewicht is helemaal niet duidelijk. Daarom onderzocht Wiersma in hoeverre fysieke activiteit op jonge leeftijd overgewicht kinderen kan voorkomen.

Voor haar promotieonderzoek maakte Wiersma een systematische review en meta-analyse van eerdere onderzoeken naar het verband tussen fysieke activiteit en overgewicht bij jonge kinderen. Hieruit kwam bij kinderen tussen de 2 en 7 geen duidelijk verband tussen fysieke activiteit en overgewicht. Daarnaast onderzocht Wiersma de fysieke activiteit bij zowel Nederlandse als Chinese kinderen. In de Nederlandse studie waren kinderen met overgewicht niet minder actief dan kinderen met overgewicht, maar in de Chinese studie waren kinderen met overgewicht gedurende de dag wel minder actief.

In een prospectieve studie heeft Wiersma ook aangetoond dat het beweeggedrag van jonge Nederlandse kinderen niet gerelateerd was aan overgewicht, en ook niet aan een hoge bloeddruk vijf jaar later. In het laatste onderzoek heeft ze ook nog gekeken naar bredere leefstijlpatronen bij jonge Nederlandse kinderen in relatie tot het ontwikkelen van overgewicht. Wiersma concludeert uit haar onderzoeken dat andere factoren op jonge leeftijd, zoals slaap, voeding en schermtijd belangrijker lijken te zijn bij het ontstaan van overgewicht.

Early childhood physical activity behaviour and the development of overweight

Rikstje Wiersma is op 15 juni gepromoveerd aan de faculteit Medische Wetenschappen / UMCG met het proefschrift “Early childhood physical activity behaviour and the development of overweight