Home > Nieuws > Nieuws vak > Lancering website Kinderrechten in Beweging

Op 24 oktober werd de nieuwe website Kinderrechten in Beweging gelanceerd op een bijeenkomst in Utrecht.

Jaarlijks overzicht

Vanaf nu laat Kinderrechten in Beweging jaarlijks zien hoe ver de overheid is met het opvolgen van de adviezen van het VN-Kinderrechtencomité. De data en beleidsveranderingen van het voorgaande jaar worden daarbij in beeld gebracht. Uit de eerste versie van Kinderrechten in Beweging komt o.a. naar voren dat de regering aantoonbaar te weinig werk maakt van kinder- en jongerenparticipatie.

Volgens het Kinderrechtencollectief zijn er op dit moment tien punten cruciaal om de naleving van kinderrechten in Nederland te verbeteren en ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  • Neem de stem van kinderen serieus
  • Stop discriminatie en sociale uitsluiting
  • Geef ieder kind de juiste, tijdige zorg die het nodig heeft
  • Investeer in mentale gezondheid
  • Bestrijd armoede onder kinderen
  • Waarborg het recht op onderwijs voor alle kinderen
  • Stel het belang van het kind voorop in asielbeleid
  • Bescherm kinderen tegen kinderhandel en seksuele uitbuiting
  • Garandeer de naleving van kinderrechten in het jeugdstrafrecht
  • Maak werk van een integrale jeugdstrategie

Het Kinderrechtencollectief wil ervoor zorgen dat de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd worden in wetgeving, in overheidsbeleid en in de praktijk.

Bron: kinderrechten.nl