Home > Nieuws > Nieuws vak > Lage SES: meer kans op psycho-sociale problemen bij kinderen

Kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische status (SES) uit de regio Kennemerland lopen vaker risico op het ontwikkelen van psychosociale problemen dan kinderen van ouders met een hoge SES. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek van Camille ten Velden voor haar Master Health Sciences.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen het grootste risico op psychosociale problemen lopen als ouders moeite hebben met rondkomen. Kinderen lopen daarna het grootste risico als beide ouders geen betaalde baan hebben. Het verband tussen lage SES en het risico op psychosociale problemen kan worden verklaard door problemen in het gezin of een ongezonde leefstijl.

Camille ontwikkelde twee factsheets om de onderzoeksresultaten te delen. In de factsheets doet ze aanbevelingen voor de JGZ en gemeenten. Voor de JGZ is het bijvoorbeeld belangrijk om meer kinderen uit lage SES buurten te bereiken en meer aandacht te hebben voor het signaleren en bespreken van armoede en de impact van armoede op hun kind.  En ouders te informeren over het beschikbare ondersteuningsaanbod vanuit de gemeente.

Factsheets

De uitkomsten van het onderzoek zijn nu online beschikbaar in factsheets voor de jeugdgezondheidszorg en gemeenten.

Bron: vumc