Home > Nieuws > Nieuws AJN > ‘Kansrijk AZC’ en infosheet

Het afgelopen jaar heeft de AJN-werkgroep vluchtelingen samengewerkt in een tweetal projecten met studenten geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen die stage liepen bij GGD Groningen. Het zijn twee voorbeelden van hoe we onderwijs, onderzoek en beleid samen kunnen brengen.

Een groep derdejaars geneeskundestudenten heeft in opdracht van gemeente Eemsdelta het project ‘Kansrijk AZC’ uitgevoerd. Zij hebben een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder ouders die op een asielzoekerscentrum wonen en professionals die daar werken, om te vragen naar wat zij nodig hebben in de eerste 1000 dagen van het leven van hun kinderen. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek hebben zij adviezen geformuleerd voor de gemeente om ook de kinderen op het asielzoekerscentrum een zo kansrijk mogelijke start te bieden.

Een groep coassistenten heeft de financiering van de jeugdgezondheidzorg voor vluchtelingenkinderen in kaart gebracht, met als doel duidelijkheid te scheppen voor jeugdgezondheidszorgprofessionals, hun leidinggevenden en organisaties wie er verantwoordelijk is voor deze financiering. Het eindproduct was een zeer overzichtelijke factsheet, KLIK HIER.