Home > Nieuws > Nieuws vak > KAMG-congres 22 november focust op kwetsbare groepen en personen

Onze samenleving kent veel kwetsbare groepen en personen. Hier iets aan doen, is een van de belangrijkste opgaven van artsen maatschappij en gezondheid.

Onderstaand alvast een overzicht van een aantal sprekers op het KAMG-congres van 22 november in Nieuwegein:

– Jet Bussemakers, voormalig minister van onderwijs en staatssecretaris VWS, nu hoogleraar aan het LUMC en voorzitter van de Raad Volksgezondheid en Samenleving.

– Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van VWS.

– Igor van Laere, oprichter van de Straatdokters

– Omar Hammad, vluchteling uit Irak en nu semi-arts

Er zijn op het congres pitches van jonge artsen, de toekomst van ons vak. En bijna alle verenigingen die lid zijn van de KAMG verzorgen een of meer workshops over het thema.

Lees hier meer over het thema en meld je aan.