Home > Nieuws > Nieuws vak > Jongeren met SOLK: website en webinar (7 juli)

Website: Op de website ziemijnu.nl vind je een serie openhartige verhalen van kinderen en jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten ook wel SOLK  – Somatisch, Onvoldoende verklaarde, Lichamelijke Klachten – genoemd. Bij velen van hen was sprake van ernstige klachten, (langdurige) schooluitval en wegvallende sociale contacten. In tegenstelling tot jongeren met gedragsproblemen, die vaak zeer aanwezig en daarmee zichtbaar zijn, blinken jongeren met SOLK uit in afwezigheid.
Met deze verhalen willen wij laten zien dat je door een mentaal, emotionele benadering volledig van onbegrepen lichamelijke klachten kan herstellen.

Bij elk verhaal zit een boodschap van de jongere voor de gezondheidszorg of zijn omgeving. Ook vind je onder elk verhaal toelichting en advies van ‘de zorgprofessional.

Webinar: Dinsdag 7 juli is er een gratis webinar over jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK). We laten zien hoe je door een benadering die gericht is op mentaal welbevinden en onderliggende emoties, een goede kans hebt op herstel. De organisatie is in handen van NCJ, Proscoop, Emovere en Alles is Gezondheid.

Meer informatie en aanmelden.