Home > Nieuws > Nieuws AJN > JGZ in volledige lockdown (15 dec -19 jan): beleidsdocument

Het land is zoals gisteravond – 14 december – aangekondigd in volledige lockdown. Dit heeft voor ons allemaal op de diverse gebieden gevolgen.

Het Corona JGZ advies team heeft naar aanleiding van de nieuwe aanpassingen gekeken op welke vlakken de nieuwe afspraken van invloed zijn op de (uitvoer) van de taken Jeugdgezondheidszorg.

Naar aanleiding hiervan is er het volgende JGZ en lockdown document opgesteld: 201214 JGZ en lockdown

Daarbij willen we als jeugdartsen, professionals in JGZ en branches een nadrukkelijke oproep doen om in deze periode wederom extra aandacht en focus te hebben op de kinderen, jongeren, ouders en scholen, om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode waarin de scholen gesloten zijn.

Gezien de sluiting van onderwijs en opvang is contact houden met deze partners van extra van belang. Probeer juist nog voor de kerstvakantie contact op te nemen om vragen hoe de JGZ kinderen, jongeren, ouders en medewerkers van scholen en kinderopvang kan ondersteunen bij (zorg)vragen. Laat scholen en opvang weten dat de JGZ een laagdrempelige vraagbaak is voor ondersteuning, advisering en hulp erbij kan halen of doorverwijzing kan verzorgen indien nodig. Verwijs hierbij bijvoorbeeld naar de chatmogelijkheden via de GroeiGids en JouwGGD, de Luisterlijn, jongerenhulponline.nl, ggdsamengezond.nl en allesoverzwanger.nl.

Kijk voor meer tips in het bovengenoemde beleidsdocument ‘JGZ in lockdown’.